• Các trường hợp sau vẫn được nhận trợ cấp theo quyết định 116

  10/12/2021 2:47:47 PM
 • CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH

  9/22/2021 8:33:17 AM
 • DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA "TRƯỞNG THÀNH" TỪ HỘ KINH DOANH ĐƯỢC MIỄN PHÍ, THUẾ 3 NĂM

  9/1/2021 9:20:23 AM
 • TỪ THÁNG 7/2022: SIÊU THỊ, NHÀ HÀNG, NHÀ THUỐC CÓ THỂ PHẢI CÓ MÁY TÍNH TIỀN KẾT NỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ

  8/10/2021 8:24:01 AM
 • GIẢI PHÁP VỀ THUẾ SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN ÁP DỤNG ĐỂ SỚM KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

  8/6/2021 8:19:14 AM
 • 12 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19

  7/13/2021 9:17:52 AM
 • TỪ 01/8: MAY ĐO,CẮT TÓC, GỘI ĐẦU... CHÍNH THỨC PHẢI ĐÓNG THUẾ 7%

  6/16/2021 1:57:14 PM