DANH MỤC MENU
Kế toán trọn gói
Dịch vụ kế toán
Tư vấn thuế
Đào tạo kế toán thực hành
Thẩm định giá
Hóa đơn GTGT
Đại lý thuế
Thuế
Kế toán trưởng
Đào tạo kế toán thuế
LOGO ĐỐI TÁC
Bộ tài chính
Ava
Bảo Việt
BIDV
Petro Việt Nam
Scic
Viettinbank
Vina Mineral
VVA
THÔNG TIN CÔNG TY
LIÊN KẾT FACEBOOK
 
KIẾN THỨC | KIẾN THỨC VỀ THUẾ Bản in
 
CÁCH XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ MỚI NHẤT
Tin đăng ngày: 19/12/2020 - Xem: 635
 

1. Cơ sở pháp lý xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

- Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020;

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số điều của luật quản lý thuế năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

2. Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

2.1. Kê khai thuế GTGT theo quý

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định"

"a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý."

Căn cứ theo quy định trên thì kê khai theo quý được xác định khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
- Thứ nhất: Có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
- Thứ hai: Trường hợp người nộp thuế bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ví dụ 1: Công ty CP Tài chính và Đại lý thuế An Việt bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2020. ==> Thì năm 2020 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2020 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2021 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Trường hợp tổng doanh thu trên tờ khai thuế của năm 2020 từ 50 tỷ đồng thì thực hiện kê khai tờ khai thuế GTGT năm 2021 theo tháng.

Trường hợp tổng doanh thu trên tờ khai thuế của năm 2020 nhỏ hơn 50 tỷ thì thực hiện kê khai tờ khai thuế GTGT năm 2020 theo Quý.

Ví dụ 2: Công ty CP Tài chính và Đại lý thuế An Việt bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2020. Thì năm 2020 và năm 2021 thực hiện kê khai thuế GTGT theo Quý.

Sau đó căn cứ vào tổng doanh thu trên tờ khai của năm 2021 để xác định năm 2022 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

2.2 Kê khai thuế GTGT theo tháng

- Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề >= 50 tỷ đồng.

3. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

4. Xác định nghĩa vụ kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

"Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định."

Như vậy, người nộp thuế phải tự xác định mình thuộc đối tượng khai thuế theo quý hay theo tháng.

5. Xác định kê khai thuế GTGT sai chu kỳ thì làm như thế nào?

5.1. Trường hợp xác định sai từ đối tượng kê khai quý sang đối tượng kê khai tháng

Thực hiện kê khai cho hết năm dương lịch đó.

5.2 Trường hợp xác định sai từ đối tượng kê khai tháng sang đối tượng kê khai quý

Người nộp thuế phát hiện ra:

- Phải thực hiện kê khai theo tháng kể từ tháng đầu của Quý tiếp theo.

- Phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

Cơ quan thuế phát hiện ra:

- Xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định;

- Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

6. Chuyển từ kê khai thuế GTGT từ tháng thành kê khai thuế GTGT theo quý cần làm gì?

- Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

- Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

Ví dụ: Năm 2020 Công ty CP Tài chính và Đại lý thuế An Việt  thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng. Năm 2021 xác định lại tổng doanh thu của Công ty CP Tài chính và Đại lý thuế An Việt  là 48 tỷ. Như vậy, Công ty CP Tài chính và Đại lý thuế An Việt  cần gửi văn bản đề nghị theo quy định gửi cơ quan thuế quản lý trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Trường hợp Công ty CP Tài chính và Đại lý thuế An Việt  không gửi hoặc gửi đề nghị muộn hơn thì năm 2021 thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng cho hết năm 2021.

7. Thời kỳ kê khai thuế GTGT

Căn cứ theo điểm a khoản 2 điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định:

"...a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch."

Căn cứ theo Quy định nêu trên thì:
- Việc thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý theo Nghị định mới chỉ ổn định cho 01 năm tài chính. Hết năm tài chính xác định lại theo các tiêu thức như trên.

8. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

- Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Ví dụ: Tờ khai quý II/2021 => Chậm nhất là ngày 31/07/2021.

- Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Tờ khai tháng 5/2021 => Chậm nhất là ngày 20/6/2021.

Chú ý: Dù có phát sinh hay không phát sinh thì hàng quý (hoặc hàng tháng) vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT.

9. Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp).

10. Một số câu hỏi thường gặp về kê khai tờ khai thuế GTGT

Hỏi: Muốn chuyển từ kê khai tháng sang kê khai quý cần làm gì?

Trả lời: Đầu tiên bạn phải xác định xem doanh nghiệp của mình có thuộc đối tượng kê khai quý không bạn nhé. Trường hợp thuộc đối tương kê khai bạn thì bạn làm văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

Hỏi: Kỳ kê khai thuế hiện tại ổn định trong vòng bao nhiêu lâu?

Trả lời: Từ khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì kỳ kê khai thuế ổn định trọn năm dương lịch.

 

 
Kiến thức khác:
HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN GTGT KHI GIẢM THUẾ GTGT TỪ 10% XUỐNG 8% (11/2/2022)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP NGÀY 28/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ (11/2/2022)
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH (22/9/2021)
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA "TRƯỞNG THÀNH" TỪ HỘ KINH DOANH ĐƯỢC MIỄN PHÍ, THUẾ 3 NĂM (1/9/2021)
Các Trường hợp được xem là có giao dịch liên kết (14/4/2021)
NGƯỜI DÂN PHẢI THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN THUẾ KHI ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN MỚI (12/4/2021)
CẦN LÀM GÌ VỚI CƠ QUAN THUẾ KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔI CMT SANG CCCD? (9/4/2021)
HỘ KINH DOANH SẼ KHAI THUẾ NHƯ DOANH NGHIỆP? (9/4/2021)
GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ (7/4/2021)
RỦI RO KHI KÊ KHAI GIA BÁN THẤP ĐỂ "NÉ THUẾ" CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT (11/1/2021)
7 QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG MỌI KẾ TOÁN CẦN BIẾT TỪ 05/12/2020 (21/12/2020)
CÁCH XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ MỚI NHẤT (19/12/2020)
NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP (18/12/2020)
ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý TRONG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (16/12/2020)
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT KẾ TOÁN CHI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI (6/11/2020)

CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ ĐẠI LÝ THUẾ AN VIỆT
Chuyên ngành Đại lý thuế, tư vấn thuế, kế toán, thẩm định giá, tổ chức đào tạo
Trụ sở: Số 1/80, Võ Thị Sáu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
Tel: 02388 687 989 - Fax: 02388 687 989 -  Hotline: 0915 433 766
Email:  info.anvietaft@gmail.com ;   Wb:  http://anvietaft.com

"Uy tín với khách hàng là yếu tố quan trọng nhất đến sự sống còn của chúng tôi, chính vì hiểu rõ phương châm này, Công ty CP Tài chính và Đại lý Thuế An Việt cam kết mang lại giá trị tốt nhất"