DANH MỤC MENU
Kế toán - Kiểm toán
Kế toán
Quản lý nhà nước về Thuế
Kiểm toán
Kiến thức về thuế
Thuế TNDN
Văn bản pháp luật khác
Thuế TNCN
Thuế GTGT
Thuế xuất nhập khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế TN-MT
Thuế nhà thầu nước ngoài
Thuế môn bài
Phí - Lệ phí
LOGO ĐỐI TÁC
Bộ tài chính
Ava
Bảo Việt
BIDV
Petro Việt Nam
Scic
Viettinbank
Vina Mineral
VVA
THÔNG TIN CÔNG TY
LIÊN KẾT FACEBOOK
 
KIẾN THỨC | KIẾN THỨC VỀ THUẾ  

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Luật số: 70/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ SỐ 27/2008/QH12 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008

LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Số: 32/2013/QH13, ngày 19 tháng 06 năm 2013, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế TNDN

Luật thuế TNDN Số: 14/2008/QH12, ngày 03 tháng 06 năm 2008

Thông tư Số: 111/2013/TT-BTC, ngày 15 tháng 08 năm 2013

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Luật thuế TNCN

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12, NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007

Luật thuế GTGT 2008

Luật thuế GTGT số: 13/2008/QH12, ngày 03 tháng 06 năm 2008

Luật Quản lý thuế mới nhất và các văn bản hướng dẫn năm 2016

Luật Quản lý thuế mới nhất và các văn bản hướng dẫn năm 2016

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 106/2016/QH13

Luật số: 106/2016/QH13, ngày 06 tháng 04 năm 2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Luật quản lý Thuế

Luật quản lý Thuế SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006

Thuế Môn Bài

Ngày 04/10/2016 Chính Phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP chính thức bãi bỏ việc thu THUẾ MÔN BÀI và chuyển sang thu LỆ PHÍ MÔN BÀI có mức thuế môn bài thay đổi kể từ 01/01/2017 vậy các Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài cho năm 2017 cụ thể như sau:

 1   2 

CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ ĐẠI LÝ THUẾ AN VIỆT
Chuyên ngành Đại lý thuế, tư vấn thuế, kế toán, thẩm định giá, tổ chức đào tạo
Trụ sở: P1206, Tầng 12, Tòa nhà Trường Thịnh 02, Số 88, Võ Thị Sáu, TP Vinh, Nghệ An
Tel: 02388 687 989 - Fax: 02388 687 989 hotline: 0915 433 766
Email:  info.anvietaft@gmail.com ;   Wb:  http://anvietaft.com

"Uy tín với khách hàng là yếu tố quan trọng nhất đến sự sống còn của chúng tôi, chính vì hiểu rõ phương châm này, Công ty CP Tài chính và Đại lý Thuế An Việt cam kết mang lại giá trị tốt nhất"